חדשות רצות
   
 
 
צפוניים 6/11/2012 יעקוב סטריכמן: Streptohedron +פבלו :Inlay
מפגש צפוניים 6 לנובמבר 2012
 
הדגמה של יעקוב סטריכמן:Turning a Streptohedron    
 
 
 
 
 
הדגמה של פבלו :Inlay Banding