חדשות רצות
   
 
 
הדרכת השחזה - ראובן זלק
הדרכת השחזות - ראובן זלק
(תודה גדולה לעורך הסרט-רון חניק )